PRIVACYBELEID

Teffcentre, gevestigd aan Eekhoutswijk 5, 9422 VD Smilde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.glutenvrijmeel.nl

Eekhoutswijk 5
9422VD Smilde

06 – 15 909 970

I.Dikboom is de functionaris gegevensbescherming van Teffcentre. Zij is te bereiken via info@glutenvrijmeel.nl, danwel 06 – 15 909 970.

Strekking

Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  over het type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door Teffcentre.

Teffcentre neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet behandelen. Houdt u er rekening mee dat gegevensoverdracht op internet over het algemeen onderhevig kan zijn aan beveiligingsrisico’s. Volledige bescherming tegen toegang door vreemden is niet mogelijk.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Teffcentre verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken:

1.     Voor- en achternaam

2.     Geslacht

3.     Adresgegevens

4.     Telefoonnummer

5.     E-mailadres

6.     IP-adres

7.     Locatiegegevens

8.     Gegevens over uw activiteiten op onze website (bezochte pagina’s)

9.     Internetbrowser en apparaat type

10.  Bankrekeningnummer

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren.  Op de website worden bijvoorbeeld bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende producten van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Teffcentre behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

Gebruik van plug-ins voor sociale media

FACEBOOK

Deze website maakt gebruik van Facebook Social Plugins, die wordt beheerd door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS).

GOOGLE+

Deze website maakt géén gebruik van Google Plus, die wordt beheerd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS).

TWITTER

Deze website maakt géén gebruik van de Twitter-button die wordt beheerd door Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@glutenvrijmeel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerking persoonsgegevens

Teffcentre verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende grondslag en doelen:

1.  Het afhandelen van uw betaling.

2.  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

3.  U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

4.  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

5.  Om goederen bij u af te leveren.

6.  Teffcentre verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van gegevens

Teffcentre bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Indien u een account heeft aangemaakt en hiervan gedurende 2 jaar geen gebruik heeft gemaakt, verwijderen wij uw gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Teffcentre verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Teffcentre maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@glutenvrijmeel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u de mail te versturen met het mailadres dat bij ons bekend is. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Teffcentre wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Teffcentre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@glutenvrijmeel.nl. Teffcentre heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

1.  Beveiligingssoftware tegen virussen en ingestelde firewall.

2.  SSL-verbinding. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen

Teffcentre behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.